Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
120 17.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2018  (druk senacki nr 700 Z)
   

retrnasmisja posiedzenia

119 16.01.2018 r.
 1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2018.

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 700 A)

retransmisja posiedzenia

 

118 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2018.
  Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą.
  Materiały:
  Związek Zawodowy Pracowników PIP

retransmisja posiedzenia
 

117 15.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 07 – Najwyższa Izba Kontroli; 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; 58 – Główny Urząd Statystyczny; 70 – Komisja Nadzoru Finansowego; 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; 79 – Obsługa długu skarbu państwa; 81 – Rezerwa ogólna; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Rzecznika Finansowego (druk senacki nr 700,  druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą.

retransmisja posiedzenia
 

116 18.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 695, druk sejmowy nr 2131).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 691, druki sejmowe nr 2056, 2099 i 2099-A).
  Materiały:
  Nestle Polska S.A.
  Nestle Polska S.A.1
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2068, 2100 i 2100-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa  SKOK
  Kasa Krajowa SKOK 1

retransmisja posiedzenia

115 14.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 689, druki sejmowe nr 1963, 2093 i 2093-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polski Związek Plantatorów Tytoniu, załącznik
  Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

  Krajowa Izba Gospodarcza
   retransmisja posiedzenia

114 12.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk senacki nr 667, druki sejmowe nr 1880, 2022 i 2022-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa  SKOK

retransmisja posiedzenia

 

113 7.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk senacki nr 676, druk sejmowy nr 2045).

retransmisja posiedzenia

112 06.12.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

retransmisja posiedzenia

111 06.12.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatudo ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito