Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
109 15.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

          retransmisja posiedzenia

108 15.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 57), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

           retransmisja posiedzenia

107 14.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 95), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 56), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk senacki nr 646, druki sejmowe nr 1934, 1981 i 1981-A).

retransmisja posiedzenia

106 13.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk senacki nr 644, druki sejmowe nr 1946, 1986 i 1986-A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk senacki nr 645, druki sejmowe nr 1944, 1983 i 1983-A).
  Opinia Biuro Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

105 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. (druk senacki nr 627, druki sejmowe  1836 i 1901).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr  1865 i 1926).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1878,  1943 i 1943-A ).
  Materiały:
  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 1
  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 2
  Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
  Uwaga obywatelska
  International Paper Kwidzyn
  Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  Stowarzyszenie Menedżerów RKiK
  Krajowa Rada Spółdzielcza
  Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
  Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
  Konfederacja Lewiatan
  SGB Bank A.S.
  Centrum Cen Transferowych
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia

 

104 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 117), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 104)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1877 i 1925).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

103 19.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 618, druk sejmowy nr 1879).

retransmisja posiedzenia

102 19.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 92), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 102)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

retransmisja posiedzenia

101 18.10.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 91), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 101)
 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk senacki nr 620, druki sejmowe nr 1881, 1898 i 1898-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia

100 17.10.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk senacki nr 606, druki sejmowe nr 1776 i 1806).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk senacki nr 608, druki sejmowe nr 1782 i 1850).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito