Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
70 20.02.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 70), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 74), Komisji Infrastruktury (nr 73)
 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421, druki sejmowe nr 1244, 1269 i 1269-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Prezes ROWE POLSKA Sp. z o.o. 
  Forum Przewoźników Drogowych
  Polska Izba Paliw Płynnych

  Konfederacja Lewiatan
  Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
   

 

 


 

69 15.02.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk senacki nr 404-poprawiony, druki sejmowe nr 1138 i 1208).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

68 15.02.2017 r.
 1. Informacja na temat potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce.
  Materiały:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  Minister Cyfryzacji
  Ministerstwo Rozwoju 1
  Ministerstwo Rozwoju 2 
  Campus
  Google
  Koleo
  Quotiss
  Startup Poland
  Jadę.Zabiorę
  PapuKurier

        retransmisja posiedzenia

67 31.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 405, druki sejmowe nr 807, 1152 i 1152-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

66 25.01.2017
 1. Informacja Ministerstwa Rozwoju o instrumentach wsparcia eksportu i inwestycji oraz strategii promocji gospodarczej Polski.
  Materiały:
  Ministerstwo Rozwoju

 retransmisja posiedzenia
 

65 10.01.2017
 1. Informacja na temat funkcjonowania rynku paliw płynnych w Polsce w drugiej połowie 2016 roku.

retransmisja posiedzenia

64 04.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A):
  20 – Gospodarka; 47 – Energia; 48 – Gospodarka złożami kopalin; 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 83 – Rezerwy celowe, a także plany finansowe: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Polskiego Centrum Akredytacji; Urzędu Dozoru Technicznego; Funduszu Kredytu Technologicznego; Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych; Funduszu Reprywatyzacji; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców; Funduszu Skarbu Państwa; 40 – Turystyka; 50 – Urząd Regulacji Energetyki; 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 60 – Wyższy Urząd Górniczy; 64 – Główny Urząd Miar; 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, a także plany finansowe: Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiej Agencji Kosmicznej.
   Materiał pomocniczy

 retransmisja posiedzenia część 1.

 retransmisja posiedzenia część 2.

63 16.12.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

62 15.12.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 378, druki sejmowe nr 1053, 1103 i 1103-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 379, druki sejmowe nr 1054, 1104 i 1104-A).
 3. Rozpatrzenie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 377, druki sejmowe nr 1055, 1114 i 1114-A ).
  retransmisja posiedzenia
61 14.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 39), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61)
 1. Informacja Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju i Finansów na temat perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito