Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Konferencja pt. „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”

8 stycznia 2018 10:30

W Senacie w sali 217 odbędzie się konferencja pt.  „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”. Celem konferencji jest omówienie tej problematyki z punktu widzenia teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego. Na konferencji będzie mowa m.in. o podstawowych obowiązkach samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska i mechanizmach ich realizacji, wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska, aspektach prawnych zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce oraz możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze monitorowania środowiska.

Konferencję organizuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Program

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito