Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

20 kwietnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła podjąć prace nad inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą nowelizacji ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

19 kwietnia 2017 r.

Senatorowie z Komisji Zdrowia zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania kardiologii dziecięcej w Polsce

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła 39 poprawek do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy i pracowników cywilnych wojska

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Środowiska wniosła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

19 kwietnia 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła 3 ustawy

19 kwietnia 2017 r.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wniosły 3 poprawki do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

19 kwietnia 2017 r.

Komisje: Infrastruktury i Środowiska wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito