Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

13 września 2017 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Grzegorz Bierecki spotkał się w Senacie z delegacją ukraińskiej administracji państwowej

26 lipca 2017 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018

25 lipca 2017 r.

Komisje:Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury przyjęły bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

25 lipca 2017 r.

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją na temat sytuacji w PKP Cargo SA

25 lipca 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie wskazanego przez rzecznika praw obywatelskich problemu

25 lipca 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozważała podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany systemu alimentacyjnego w Polsce

25 lipca 2017 r.

Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją ministra obrony narodowej o realizacji budżetu MON w 2016 r.

25 lipca 2017 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono „Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”.

25 lipca 2017 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowano specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

25 lipca 2017 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito