Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

16 listopada 2017 r.

W Senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne „Prymas Stefan Wyszyński – wychowawca Narodu”

15 listopada 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej spotkała się z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego

14 października 2017 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – na podstawie art. 26 ust. 1 Regulaminu Senatu – rozpatrzyła wniosek oskarżyciela prywatnego

14 listopada 2017 r.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Nauki, Edukacji i Sportu przyjęły bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

14 listopada 2017 r.

Tematem posiedzenia Komisji Środowiska była ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z osadów ściekowych

14 listopada 2017 r.

Komisje: Obrony Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

13 listopada 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła stanowisko w sprawie wsparcia i promocji wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obiektów w Tarnowskich Górach

13 listopada 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, a także 3 petycje

13 listopada 2017 r.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

13 listopada 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat rynków hurtowych w Polsce
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito