Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

21 lutego 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła wskazane przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli wnioski de lege ferenda zawarte w wynikach 2 kontroli NIK

21 lutego 2017 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją o podziale na kierunki działań budżetu Kancelarii Senatu przeznaczonego na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

20 lutego 2017 r.

Komisje:Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych wniosły o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

20 lutego 2017 r.

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją dotyczącą sytuacji polskiej branży transportu drogowego w wypadku objęcia przewozów międzynarodowych przepisami dyrektywy o pracownikach delegowanych

20 lutego 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła 4 ustawy

16 lutego 2017 r.

Komisja Zdrowia zaproponowała 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15 lutego 2017 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapoznała się z informacją na temat potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce

15 lutego 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 2 ustawy i wniosła o przyjęcie ich bez poprawek

7 lutego 2017 r.

Podczas seminaryjnego posiedzenia Komisji Środowiska dyskutowano o perspektywach funkcjonowania tzw. obiegu zamkniętego w gospodarce w kontekście wykorzystania ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii

1 lutego 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przystąpiła do rozpatrywania, wskazanego przez rzecznika praw obywatelskich
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito