Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

19 lipca 2017 r.

Komisje: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowały wprowadzenie 8 poprawek do ustawy – Prawo wodne

18 lipca 2017 r.

Komisja Środowiska przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

12 lipca 2017 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponowała poprawkę do ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a 5 zmian wniesiono do nowelizacji do ustawy o zasadach finansowania nauki

12 lipca 2017 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosła o przyjęcie bez poprawek 2 ustaw

11 lipca 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z podsumowaniem prezydencji Republiki Malty w Radzie Unii Europejskiej i priorytetami przewodnictwa Republiki Estońskiej

11 lipca 2017 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacją na temat konsekwencji wprowadzenia paybacku dla pacjentów i bezpieczeństwa lekowego w Polsce

11 lipca 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznały się z informacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

11 lipca 2017 r.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury wniosły 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

11 lipca 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito