Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

20 grudnia 2017 11:30

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy, sala 182

  1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Stanisława Koguta z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach, złożonym Marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 19 grudnia 2017 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito