Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

21 marca 2017 11:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 11.00, sala 
182 – nastąpiła zmiana sali

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16)
  Materiał do petycji
  Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP 1
  Kancelaria Prezydenta RP 2
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu braku w polskim porządku prawnym instytucji mediacji po wyroku.
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Rzecznik Praw Obywatelskich
 3. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu odpowiedzialności karnej za zniesławienie i obowiązywanie art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Rzecznik Praw Obywatelskich 1
  Rzecznik Praw Obywatelskich 2
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito