Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
49 8.11.2017 r.
 1. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka oraz senatora Jerzego Fedorowicza z udziału w inauguracji XXVI Dni Kultury Polskiej w Austrii.

 2. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z udziału w obchodach 30-lecia Zespołu Folklorystycznego „Wisełka” w Dortmundzie.

 3. Sprawozdanie senator Małgorzaty Kopiczko z udziału w obchodach Dnia Polonii Węgierskiej w Budapeszcie oraz z udziału w II Europejskiej Konferencji Metodycznej nauczycieli polonijnych w Budapeszcie-Wyszehradzie.

 4. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

 

48 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 115), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 48)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 637, druki sejmowe nr 1904, 1959 i 1959-A).

retransmisja posiedzenia

47 17.10.2017 r.
 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z uroczystego przekazania wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych szkół polskich na Litwie.
 2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w finale VI edycji konkursu recytatorskiego „Wierszowisko” w Londynie.
 3. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy, senatora Macieja Łuczaka, senator Anny Marii Anders i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w „Dniach Polaków Kazachstanu” podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc wraz z delegacją w Kazachstanie.
 4. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w uroczystości koronacji ikony Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ze spotkań z młodzieżą podczas wizyty marszałka Senatu wraz z delegacją w Budapeszcie.
 5. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w naradzie organizacji polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego w Bierdiańsku na Ukrainie.
 6. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka oraz senatora Ryszarda Bonisławskiego z udziału w XIX Dniach Polskich w Suczawie oraz w dożynkach w Nowym Sołońcu w Rumunii.
 7. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka z udziału w uroczystości konsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie oraz z udziału w 70. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych „Gorolski Święto” w Jabłonkowie w Republice Czeskiej.
 8. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

46 20.09.2017
 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat realizacji znowelizowanej ustawy o repatriacji.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.

retransmisja posiedzenia

45 25.07.2017
 1. Informacja na temat oferty programowej TVP Polonia oraz problemów z jej odbiorem przez Polaków za granicą.

retransmisja posiedzenia

44 25.07.2017
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

retransmisja posiedzenia

43 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 59), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 43)
 1. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

retransmisja posiedzenia

42 27.06.2017
 1. Dyskusja w celu wypracowania propozycji dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

retransmisja posiedzenia

41 30.05.2017
 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej ze spotkań z Polakami podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc na Białorusi z okazji zakończenia roku szkolnego w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.
 2. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark ze spotkań z Polakami podczas wizyt wicemarszałek Senatu Marii Koc w Grodnie i w Kamieńcu Podolskim.
 3. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark, senatora Ryszarda Bonisławskiego i senatora Andrzeja Pająka ze spotkania z polskimi harcerzami w Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz ze spotkań z Polakami z Łucka i z Maniewicz na Ukrainie.
 4. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w obradach jury Nagrody Polonicus 2017 oraz w uroczystej Europejskiej Gali Polonii w Akwizgranie.
 5. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

40 15.05.2017
 1. Informacja senator Janiny Sagatowskiej na temat obrad Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP IX kadencji.
 2. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z udziału w uroczystych obchodach Święta Flagi Narodowej i Dnia Polonii w Belgii oraz z udziału w jubileuszu 175-lecia Szkoły Polskiej w Paryżu.
 3. Sprawozdanie senatora Stanisława Gogacza ze spotkań z Polakami na Ukrainie w ramach 17. akcji Polacy - Rodakom.
 4. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w I Festiwalu Muzyki i Tańca Polskiego w Moskwie oraz z udziału w Polskiej Wielkanocy na Syberii.
 5. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka oraz senator Małgorzaty Kopiczko z udziału w obchodach 40-lecia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.
 6. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito