Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
55 23.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne oraz z kierunku nr 6 – Pomoc charytatywna i socjalna - posiedzenie - posiedzenie zamknięte.

54 17.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 60), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 54)
 1. Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z działań resortu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą.

retransmisja posiedzenia

53 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz części budżetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.


retransmisja posiedzenia


 

 

52 12.12.2017 r.
 1. Sprawozdanie wicemarszałek Senatu Marii Koc ze spotkań z Polonią w Australii i w Nowej Zelandii.
 2. Informacja o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Polskiego we Lwowie”.
 3. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy ze spotkań z Polonią podczas wizyty marszałka Senatu wraz z delegacją w RPA.
 4. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka z udziału w uroczystości otwarcia Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków w Koja w Ugandzie.

retransmisja posiedzenia

51 5.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 51), Komisji Ustawodawczej (nr 201), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 73)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki nr 577).

retransmisja posiedzenia

50 04.12.2017
 1. Informacja senator Barbary Borys-Damięckiej oraz wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Ewy Ziółkowskiej na temat przypadającego w 2018 r. jubileuszu 60-lecia Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.
 2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „VIII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”.
 3. Informacja senator Anny Marii Anders na temat sytuacji i aktualnych problemów Polonii amerykańskiej.
 4. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

49 08.11.2017
 1. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka oraz senatora Jerzego Fedorowicza z udziału w inauguracji XXVI Dni Kultury Polskiej w Austrii.

 2. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z udziału w obchodach 30-lecia Zespołu Folklorystycznego „Wisełka” w Dortmundzie.

 3. Sprawozdanie senator Małgorzaty Kopiczko z udziału w obchodach Dnia Polonii Węgierskiej w Budapeszcie oraz z udziału w II Europejskiej Konferencji Metodycznej nauczycieli polonijnych w Budapeszcie-Wyszehradzie.

 4. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

 

48 08.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 115), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 48)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 637, druki sejmowe nr 1904, 1959 i 1959-A).

retransmisja posiedzenia

47 17.10.2017
 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z uroczystego przekazania wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych szkół polskich na Litwie.
 2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w finale VI edycji konkursu recytatorskiego „Wierszowisko” w Londynie.
 3. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy, senatora Macieja Łuczaka, senator Anny Marii Anders i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w „Dniach Polaków Kazachstanu” podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc wraz z delegacją w Kazachstanie.
 4. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w uroczystości koronacji ikony Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ze spotkań z młodzieżą podczas wizyty marszałka Senatu wraz z delegacją w Budapeszcie.
 5. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w naradzie organizacji polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego w Bierdiańsku na Ukrainie.
 6. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka oraz senatora Ryszarda Bonisławskiego z udziału w XIX Dniach Polskich w Suczawie oraz w dożynkach w Nowym Sołońcu w Rumunii.
 7. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka z udziału w uroczystości konsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie oraz z udziału w 70. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych „Gorolski Święto” w Jabłonkowie w Republice Czeskiej.
 8. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

46 20.09.2017
 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat realizacji znowelizowanej ustawy o repatriacji.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito