Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
46 20.09.2017 r.
 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat realizacji znowelizowanej ustawy o repatriacji.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.

           retransmisja posiedzenia

45 25.07.2017
 1. Informacja na temat oferty programowej TVP Polonia oraz problemów z jej odbiorem przez Polaków za granicą.

retransmisja posiedzenia

44 25.07.2017
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

retransmisja posiedzenia

43 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 59), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 43)
 1. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

retransmisja posiedzenia

42 27.06.2017
 1. Dyskusja w celu wypracowania propozycji dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

retransmisja posiedzenia

41 30.05.2017
 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej ze spotkań z Polakami podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc na Białorusi z okazji zakończenia roku szkolnego w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.
 2. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark ze spotkań z Polakami podczas wizyt wicemarszałek Senatu Marii Koc w Grodnie i w Kamieńcu Podolskim.
 3. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark, senatora Ryszarda Bonisławskiego i senatora Andrzeja Pająka ze spotkania z polskimi harcerzami w Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz ze spotkań z Polakami z Łucka i z Maniewicz na Ukrainie.
 4. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w obradach jury Nagrody Polonicus 2017 oraz w uroczystej Europejskiej Gali Polonii w Akwizgranie.
 5. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

40 15.05.2017
 1. Informacja senator Janiny Sagatowskiej na temat obrad Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP IX kadencji.
 2. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z udziału w uroczystych obchodach Święta Flagi Narodowej i Dnia Polonii w Belgii oraz z udziału w jubileuszu 175-lecia Szkoły Polskiej w Paryżu.
 3. Sprawozdanie senatora Stanisława Gogacza ze spotkań z Polakami na Ukrainie w ramach 17. akcji Polacy - Rodakom.
 4. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w I Festiwalu Muzyki i Tańca Polskiego w Moskwie oraz z udziału w Polskiej Wielkanocy na Syberii.
 5. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka oraz senator Małgorzaty Kopiczko z udziału w obchodach 40-lecia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.
 6. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

39 27.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 39), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 54)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.
   retransmisja posiedzenia

38 25.04.2017
 1. Informacja o wynikach rozpatrzenia przez Prezydium Senatu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

37 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 49), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 37)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk senacki nr 470, druki sejmowe nr 1294, 1395 i 1395-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito