Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieWaldemar Sługocki
Waldemar Sługocki

Waldemar Sługocki

  • Okręg wyborczy nr 20 (OKW Zielona Góra)
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX

 

Poseł na Sejm RP VII kadencji

Sekretarz Senatu IX kadencji

Urodził się 9 września 1971 r. w Sulechowie.

W 1997 r. ukończył nauki polityczne i dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 r. odbył studia podyplomowe z zakresu badań i analiz strategicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego nauk społecznych.

W latach 1997–98 pracował jako urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, a po reorganizacji struktur administracyjnych w wyniku nowego podziału administracyjnego państwa został zastępcą dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od 2003 r. jest nauczycielem akademickim, obecnie profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2007–08 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Żagania. W latach 2010–11 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w 2015 r. – sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W Sejmie VII kadencji był członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Wewnętrznych i Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Regionu Lubuskiego tej partii.

 

Biuro senatorskie Waldemara Sługockiego
ul. Bohaterów Westerplatte 9/204, 65-034 Zielona Góra
tel/fax 68 453 90 32
e-mail: kontakt@waldemarslugocki.pl
www.waldemarslugocki.pl

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito