Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie próby sformułowania przesłania skierowanego do senatorów kolejnych kadencji.

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie możliwości komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni, których budynki i laboratoria zostały sfinansowane z udziałem środków europejskich (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przejrzenia i uściślenia regulacji odnoszących się do skrajni taboru i dróg (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie masowych zatruć narkotykami syntetycznymi (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie ustawowego zagwarantowania minimalnych standardów usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie zmniejszania rozpiętości między cenami mieszkań a kosztami ich budowy (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie planowanego wzmocnienia służb analitycznych Kancelarii Senatu.

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatkowych konsekwencji zmiany prawa budowlanego (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie publicznego transportu zbiorowego (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie nowelizacji prawa budowlanego (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie silniejszego wsparcia senatorów przez senackie służby (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie projektowanego rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra środowiska w sprawie niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanego ograniczania deficytu samorządu terytorialnego.

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie propozycji zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podziału środków z tak zwanego funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie sfinansowania ze środków rządowych przebudowy drogi krajowej nr 12 (E373) w granicach administracyjnych miasta Chełm (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji państwowych wyższych szkół zawodowych prowadzących kształcenie I stopnia w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" w ramach Priorytetu 13 (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (odpowiedź).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito