Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

15 stycznia 2018 13:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 13.00,  sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):
  godz. 13.00
  - 
  04 – Sąd Najwyższy; 05 – Naczelny Sąd Administracyjny; 06 – Trybunał Konstytucyjny; 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich; 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 52 – Krajowa Rada Sądownictwa; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

  godz. 15.00
  15 – Sądy powszechne; 37 – Sprawiedliwość; 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także plany finansowe: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy; Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast”; Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica”; Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania”; Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”; Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia”; Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.

  godz. 16.00
  - 
  42 – Sprawy wewnętrzne; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, a także plany finansowe: Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego; Funduszu Wsparcia Policji; Funduszu Wsparcia Straży Granicznej; Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Centrum Usług Logistycznych;
  godz. 16.40
  - Plan finansowy Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  godz. 17.00

  - 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne; 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 59 – Agencja Wywiadu;

   

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito