Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Konferencja „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego"

16 października 2017 10:30

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji organizuje w Senacie w sali 217 konferencję pt. „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie teoretycznoprawnych zagadnień dotyczących cech aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Naukowcy i praktycy będą dyskutować wokół kwestii takich jak: rodzaje aktów prawa miejscowego, kontrola sądowa, formy komunikacji społecznej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz zasady techniki prawodawczej w zakresie sporządzania projektów aktów prawa miejscowego.

Program

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito