Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Konferencja pt.: „Informacja jako podstawa solidarności społecznej; rola parlamentarnych bibliotek i służb analitycznych”

16 sierpnia 2017 09:00

W Senacie, w sali obrad, odbędzie się trzydniowa międzynarodowa konferencja pt.: „Informacja jako podstawa solidarności społecznej; rola parlamentarnych bibliotek i służb analitycznych”. Otworzą ja szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu. Konferencja poświęcona będzie znaczeniu przekazywanych przez parlamenty informacji na temat procesu legislacyjnego, prowadzenia debat i przygotowywania analiz dotyczących możliwości zwiększania zaangażowania społecznego obywateli. Organizatorami konferencji są: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, Biblioteka Sejmowa oraz IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych). Nie przewiduje się obecności mediów na obradach.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito