Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

16 lutego 2017 13:30

Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 13.30, sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 415, druki sejmowe nr 1180,1220 i 1220-A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk senacki nr 422, druki sejmowe nr 1056, 1214 i 1214-A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito