Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

21 lutego 2017 12:00

Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego 21 lutego 2017 o godz. 12.00 w s. 176. Tematem posiedzenia będzie „Smog – przyczyny i możliwości zwalczania”

Porządek posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

21 lutego 2016 r.

 

1.         Warunki powstawania smogu. Zależność stężeń zanieczyszczeń od warunków atmosferycznych. Rodzaje emisji i ich wpływ na stężenia i strukturę zanieczyszczeń.

2.         Ogrzewanie w budynkach mieszkalnych. Rodzaje pieców i kotłów i ich emisyjność. Wpływ sposobu spalania paliw na powstawanie smogu. Kontrola spalania, rola służb kominiarskich, możliwe działania edukacyjne. Przepisy normujące jakość kotłów i koszt ich osiągnięcia. Wymagania co do jakości paliwa. Optymalne rozwiązania w warunkach       polskich - analiza ekologiczno - ekonomiczna.

3.         Rodzaje paliw stałych stosowanych w Polsce do ogrzewania budynków. Wpływ rodzaju paliwa na emisję zanieczyszczeń. Standaryzacja paliw stałych. Możliwości kontroli rynku      paliw stałych. Ceny paliw. Podaż paliw wysokiej jakości – stan obecny i możliwości w odniesieniu do pkt 1.

4.         Koks opałowy jako paliwo niskoemisyjne.

5.         Koszty społeczne smogu - oszacowanie. Działania sektora publicznego i pozarządowego. Kontrola społeczna w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza. Działania edukacyjne i popularyzacyjne. Opór społeczny i jego przyczyny.

6.         Wykorzystanie środków publicznych na zwalczanie smogu. Polityka klimatyczna a smog. Programy Ochrony Powietrza – stan obecny i możliwości. Analiza skuteczności dotychczasowych działań. Hierarchia celów. Analiza ryzyka.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito