Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieBohdan Paszkowski
Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski

Urodził się 31 stycznia 1965 r. w Białymstoku.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1992 r. odbył aplikację sądową oraz zdał egzaminy sędziowski i radcowski.

W latach 1993–94 był radcą prawnym, m.in. Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Przez kolejnych trzynaście lat pełnił funkcję sekretarza Urzędu Miejskiego w tym mieście. W 2007 r. zajmował stanowisko wojewody podlaskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Podkomisji do zmian Konstytucji. W VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej i zarządzie wojewódzkim tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito