Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieGrzegorz Bierecki
Grzegorz Bierecki

Grzegorz Bierecki

Urodził się 28 września 1963 r. w Gdyni.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1996 r. – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni.

Jest bankowcem. W latach 1992–2012 był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Sopocie, w okresie 2012–14 pełnił funkcję przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. Od 2008 r. jest prezesem SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu, od 2010 r. prezesem Fundacji SANITAS Centrum Medycyny Specjalistycznej. Pracuje też w Spółdzielczym Instytucie Naukowym w Sopocie, pełni funkcję jego prezesa.

W latach 1989–91 był szefem biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Zasiada w radach nadzorczych licznych spółek i fundacji. W latach 1990–2011 był prezesem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach 2001–13 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2013 do 2015 r. był przewodniczącym World Council of Credit Unions Inc. w Madison (USA). Od 1996 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. W latach 1998–2012 zasiadał w Zgromadzeniu Ogólnym Krajowej Rady Spółdzielczej.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

W 2017 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W Senacie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Bezpartyjny.

 

Biuro senatorskie Grzegorza Biereckiego
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 36 77

ul. 11 Listopada 46, 21-200 Parczew
ul. Jana Pawła II 2, 21-311 Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 16, 21-560 Międzyrzec Podlaski
e-mail: biuro@bierecki.senat.pl, kamil.paszkowski@apella.com.pl, k.paszkowsy@gmail.com

www.bierecki.senat.pl

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito