Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Czesław Ryszka

Czesław Ryszka

Poseł III kadencji

Urodził się 3 lipca 1946 r. w Lędzinach-Goławcu.

Ukończył studia na wydziałach: Teologicznym (1973 r.) i Humanistycznym (1974 r.) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1974–76 pracował w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1976 do 1982 r. był redaktorem tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach. W okresie 1983–93 kierował działem religijnym katowickiego tygodnika „Katolik”. W latach 1993–2013 pracował jako redaktor w ogólnopolskim tygodniku „Niedziela”.

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt książek o tematyce społeczno-religijnej, część została przetłumaczona i ukazała się za granicą. Wydał 6 książek poświęconych sprawom papieskim, m.in. monografię „Jan Paweł II Wielki”. Jest autorem trylogii jasnogórskiej: „Przeor Kordecki”, „Opowieść jasnogórska”, „Blizny”. Swojej pracy parlamentarnej poświęcił książki: „Prosto z Sejmu”, „Prosto i jasno z Senatu” i „Widziane z Senatu”.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji krajowej Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki.

W Sejmie III kadencji pracował w komisjach: Rodziny; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Kultury i Środków Przekazu oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji pracował w tych samych komisjach i w Komisji Środowiska. W VIII kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro senatorskie Czesława Ryszki

ul. S. Grota Roweckiego 42-44, 43-100 Tychy
Kierownik: Bogumiła Freitag
tel. 505 585 225.

Plac Wolności 8, 41-400 Mysłowice
tel. 519 427 972.

ul. Hołdunowska 7, 43-140 Lędziny
tel. 505 585 225

ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
tel. 505 585 225

Kontakt z senatorem: tel. 601 289 666
e-mail: czeslaw@ryszka.com (www.ryszka.com)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito