Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
51 07-12-2017 w sprawie planowanej przez rząd budowy centralnego portu komunikacyjnego w Baranowie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
48 19-10-2017 w sprawie możliwości refundacji części kosztów projektu badamygeny.pl Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
40 27-04-2017 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (w świetle treści art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie organizacji pracy biur senatorskich oraz kwestii z zakresu etyki zawodowej adwokatów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
24 04-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wspierających działania remontowo-konserwatorskie obiektów wpisanych wyłącznie do gminnych rejestrów zabytków Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24 04-08-2016 w sprawie przyznania parlamentarzystom uprawnień do zaskarżania postanowień organów ścigania w sprawach dotyczących samorządów lokalnych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
18 19-05-2016 w sprawie prac nad tworzeniem nowego prawa budowlanego – uwagi i propozycje rozwiązań dotyczące planowania przestrzennego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
16 29-04-2016 w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży: lokalizacji miasteczek namiotowych, ich zaplecza socjalnego oraz bezpieczeństwa pielgrzymów Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 07-04-2016 w sprawie propozycji przyznania parlamentarzystom uprawnień procesowych w sytuacji naruszeń związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez samorządy Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących opłaty targowej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
10 12-02-2016 w sprawie wprowadzenia nowoczesnych programów lekowych dla dzieci cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito