Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
16.12.2016 r. 391uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
16.12.2016 r. 390uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
16.12.2016 r. 378uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
16.12.2016 r. 379uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
15.12.2016 r. 374uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
15.12.2016 r. 367uch.pdf Uchwała w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
15.12.2016 r. 368uch.pdf Ucwała w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”
15.12.2016 r. 363uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
13.12.2016 r. 370uch.pdf Uchwała w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
13.12.2016 r. 339uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
13.12.2016 r. 107.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym
13.12.2016 r. 365uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 361uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
13.12.2016 r. 360uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 359uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim
13.12.2016 r. 364uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
13.12.2016 r. 358uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 357uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
7.12.2016 r. 356uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
7.12.2016 r. 355uch.pdf Ustawa w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
2.12.2016 r. 344uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
2.12.2016 r. 319uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
2.12.2016 r. 348uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
2.12.2016 r. 343uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
2.12.2016 r. 353uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 338uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 345uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 347uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 346uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 244uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito