Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
31.12.2015 r. 063uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
24.12.2015 r. 058uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
24.12.2015 r. 054uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
24.12.2015 r. 053uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
24.12.2015 r. 057uch.pdf Uchwała o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
24.12.2015 r. 052uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
24.12.2015 r. 056uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
24.12.2015 r. 055uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
24.12.2015 r. 049uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
24.12.2015 r. 048uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
24.12.2015 r. 050uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
24.12.2015 r. 043uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
24.12.2015 r. 036uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
24.12.2015 r. 037uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
18.12.2015 r. 042uch.pdf Uchwała Senatu w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
18.12.2015 r. 041uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
18.12.2015 r. 021uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
18.12.2015 r. 02228uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
18.12.2015 r. 038uch.pdf Uchwała Senatu zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
18.12.2015 r. 035uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
18.12.2015 r. 039uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
18.12.2015 r. 034uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
18.12.2015 r. 033uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
18.12.2015 r. 032uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
18.12.2015 r. 026uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
18.12.2015 r. 031uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
18.12.2015 r. 030uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
18.12.2015 r. 029uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
10.12.2015 r. 025uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
10.12.2015 r. 023uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito