Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
17.03.2016 r. 104uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
17.03.2016 r. 105uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
10.03.2016 r. 098uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
10.03.2016 r. 096uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
10.03.2016 r. 093uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
10.03.2016 r. 088uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
10.03.2016 r. 089uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
19.02.2016 r. 076uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016
19.02.2016 r. 090uch.pdf Uchwała w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
19.02.2016 r. 079uch.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
19.02.2016 r. 047uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
19.02.2016 r. 083uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.02.2016 r. 077uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
19.02.2016 r. 078uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
17.02.2016 r. 080uch.pdf Uchwała z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
12.02.2016 r. 087uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
12.02.2016 r. 086uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
30.01.2016 r. 085uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
30.01.2016 r. 075uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze
30.01.2016 r. 074uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy - Prawo o prokuraturze
30.01.2016 r. 060uch.pdf Uchwała Senatu Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
30.01.2016 r. 069uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
30.01.2016 r. 070uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
29.01.2016 r. 071uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
13.01.2016 r. 064uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
13.01.2016 r. 051uch.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
13.01.2016 r. 061uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
31.12.2015 r. 066uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
31.12.2015 r. 065uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
31.12.2015 r. 062uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito