Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
22.07.2016 r. 239uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
22.07.2016 r. 226uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
22.07.2016 r. 139uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
22.07.2016 r. 241uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
22.07.2016 r. 235uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
22.07.2016 r. 238uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
22.07.2016 r. 231uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
22.07.2016 r. 232uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
22.07.2016 r. 222uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
21.07.2016 r. 253uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
21.07.2016 r. 246uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
21.07.2016 r. 229uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
21.07.2016 r. 230uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
21.07.2016 r. 227uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
21.07.2016 r. 240uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
21.07.2016 r. 234uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.
21.07.2016 r. 242uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjny
7.07.2016 r. 72uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 152uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
7.07.2016 r. 156uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
7.07.2016 r. 223uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
7.07.2016 r. 243uch.pdf - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
7.07.2016 r. 236uch.pdf Uchwała w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945
7.07.2016 r. 202uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 207uch.pdf Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
7.07.2016 r. 220uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
7.07.2016 r. 196uch.pdf Uchwała w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
7.07.2016 r. 216uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
7.07.2016 r. 195uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
7.07.2016 r. 212uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito