Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
2.12.2016 r. 342uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 333uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
2.12.2016 r. 331uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
2.12.2016 r. 334uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2.12.2016 r. 332uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
2.12.2016 r. 337uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
2.12.2016 r. 330uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
2.12.2016 r. 329uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
2.12.2016 r. 328uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
2.12.2016 r. 352uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
1.12.2016 r. 322uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.12.2016 r. 322uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
1.12.2016 r. 335uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
1.12.2016 r. 317uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
29.11.2016 r. 324uch.pdf Uchwała w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
29.11.2016 r. 336uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
29.11.2016 r. 327uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
17.11.2016 r. 316uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
17.11.2016 r. 309uch.pdf Uchwała o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
17.11.2016 r. 305uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
17.11.2016 r. 308uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
17.11.2016 r. 304uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
17.11.2016 r. 323uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach
17.11.2016 r. 320uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
17.11.2016 r. 303uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
17.11.2016 r. 307uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
17.11.2016 r. 306uch.pdf w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
17.11.2016 r. 321uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
16.11.2016 r. 314uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
15.11.2016 r. 311uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito