Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Stanowiska obsadzane z udziałem Senatu

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Edyta Bielak-Jomaa

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Data wyrażenia zgody - 2015-04-16

Czas trwania kadencji - 4 lata od dnia złożenia ślubowania (2015-04-22)

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN)

Jarosław Szarek

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa IPN

Data wyrażenia zgody - 2016-07-21

Czas trwania kadencji - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2016-07-22)

 

Wojciech Polak

Tadeusz Wojciech Wolsza

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie dwóch członków Kolegium IPN

Data powołania - 2016-06-24

Czas trwania kadencji - 7 lat

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV)

Teresa Bochwic

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie członka KRRiTV

Data powołania - 2016-07-22

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia powołania ostatniego członka (2016-09-12)

 

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

Rafał Michał Ambrozik

Stanisław Gogacz

Uprawnienia Senatu - wybór spośród senatorów dwóch członków KRS i ich odwołanie

Data wyboru - 2015-12-18

Czas trwania kadencji - na okres trwania kadencji Senatu, nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu kadencji Senatu, mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora

 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

Krzysztof Kwiatkowski

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa NIK

Data  wyrażenia zgody - 2013-08-09

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia złożenia przysięgi (2013-08-27)

 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

Marek Chrzanowski - odwołany w dniu 6 października 2016 r. w związku ze złożeniem rezygnacji

Eugeniusz Gatnar

Jerzy Janusz Kropiwnicki

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie trzech członków RPP

Data powołania - 2016-01-13

Czas trwania kadencji - 6 lat od 2016-01-25

Rafał Sura - powołany w trybie uzupełnienia składu

Data powołania - 2016-11-16

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia powołania / ślubowania

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 listopada 2003 r. uznał za niekonstytucyjny przepis stwierdzający, że członek RPP powołany w trybie uzupełnienia składu pełni swoje funkcje do końca kadencji, na którą powołany był jego poprzednik. Kadencję tego członka RPP należy więc liczyć od dnia powołania / ślubowania.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka

Data wyrażenia zgody - 2013-08-09

Czas trwania kadencji  - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2013-08-27)

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data wyrażenia zgody - 2015-08-07

Czas trwania kadencji - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2015-09-09)

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Marcin Cichy

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa UKE

Data wyrażenia zgody - 2016-09-22

Czas trwania kadencji - 5 lat od dnia powołania (2016-09-14) do czasu powołania następcy

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito