Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wśród rozwiązań znajdują się regulacje dotyczące m.in.: budowy publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, wprowadzenia stref niskoemisyjnych, wprowadzenia wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym czy wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito