Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany mające kompleksowo przeciwdziałać przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Zmiany dotyczą m.in. trybu postępowania przed Komisją, określenia przedmiotu decyzji reprywatyzacyjnych wydawanych przez Komisję, dostępu do dokumentów i danych zgromadzonych przez inne organy i instytucje, przetwarzania danych osobowych, jawności postępowania oraz transmisji posiedzeń Komisji.

 • 11 stycznia 2018

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 704
 • 12 stycznia 2018

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 704) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 704)
  • Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 704 ) Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 704 )
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisje

 • 16 stycznia 2018

  211. pos. Komisji Ustawodawczej

  Wniosek komisji: o wprowadzenie poprawki do tekstu ustawy Wniosek mniejszości komisji: o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy Druk nr 704 A
 • 17 stycznia 2018

  198. pos. Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Wniosek komisji: o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy Wniosek mniejszości komisji: o odrzucenie ustawy Druk nr 704 B
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 18 stycznia 2018

  54. pos. Senatu

  Skierowanie ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do przedstawionych na posiedzeniu Senatu wniosków
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito