Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Celem ustawy jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ponadto ustawa zmienia obecnie obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito