Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego, a w szczególności realizację wyroku TSUE, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia tj.: soczewek kontaktowych, soczewek okularowych oraz smoczków dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczonych do celów medycznych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito