Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa ma na celu dodanie przepisu stanowiącego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania rozporządzeń, będących programami pomocowymi, podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji. Na podstawie ww. programów pomocowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie udzielał pomocy publicznej projektom finansowanym w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi EFTA.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito