Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Zmiany mają na celu stworzenie mechanizmu przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotnego przekazywania ich wyników, przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Dzięki przepisom zawartym w implementowanej dyrektywie polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie lub o uzyskanie wyników przeprowadzonego już postępowania dowodowego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito