Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Ustawa wprowadza zmiany w budżecie na rok 2017, które dotyczą zabezpieczenia środków na cele publiczne, tj. finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych przez NFZ, realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej, pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradobicia, jak również przeznaczenie dodatkowych środków na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito