Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Ustawa ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzewa lub krzewu, określonej w regułach ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku wprowadzonych zmian wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito