Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa modyfikuje zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie gminy. W myśl ustawy rada gminy będzie ustalać, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży (między 22.00 a 6.00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito