Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu powołanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i wspomagające go Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Zadaniem Inspektora będzie wspomaganie ministra w sprawowaniu nadzoru m.in. nad  podległymi mu  służbami,  funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikami zatrudnionymi w tych służbach.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito