Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Ustawa ma celu dokonanie zmian w pięciu ustawach, dostosowujących terminologię do aktualnego stanu prawnego. Ma to ułatwić zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć w obecnym otoczeniu normatywnym. Wśród zmian znajduje się m.in. usunięcie z Kodeksu pracy zapisów o nieistniejących sądach wojewódzkich czy nowelizacja pojęcia „zakład leczniczy”, zawartego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito