Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki, w ramach których m.in. będzie udzielana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspieranie innowacyjności.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito