Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania umożliwiające sfinansowanie realizacji polityki rządu, przez m.in. przekazanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2010-2017 wpływów z opłat abonamentowych oraz utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito