Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Ratyfikowane porozumienie ma na celu uregulowanie statusu prawnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku z pełnieniem przez RP funkcji państwa goszczącego instytucję autonomiczną OBWE, tj. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito