Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Ustawa wprowadza instrumenty mające na celu rozwiązywanie problemów mieszkaniowych repatriantów przez m.in. zwiększenie poziomu pomocy finansowej na zakup mieszkania oraz zmianę zasad wyznaczania wysokości dotacji dla gmin. Nowela zakłada także objęcie małżonków repatriantów instytucją „uznania za repatrianta”, co w konsekwencji umożliwi im wsparcie w zakresie praw emerytalno-rentowych. Efektem noweli ma być wzrost liczby przybywających co roku do Polski rodzin repatrianckich.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito