Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Ustawa ma na celu zachowanie spójności systemu prawnego w związku ze zmianami wprowadzanymi w innych ustawach. Nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie przesłanki wygaśnięcia mandatu ławnika, które ma teraz nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym. Przewiduje się również korektę ustawowych odesłań, mającą na celu umożliwienie powołania nowego sędziego w sądownictwie wojskowym w przypadku istnienia nieobsadzonego etatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito