Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Ustawa reguluje sytuację prawną aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy, które są z niej wyłączane, a następnie włączane do terytorium innej gminy. W odniesieniu do tych terytoriów dotychczasowe akty będą obowiązywały na terytorium nowej gminy, do której terytorium obszar ten został włączony, do czasu uchwalenia nowego aktu przez organ tej gminy. W odniesieniu zaś do obszarów, które nie zostaną wyłączone z gminy, przepisy zostaną utrzymane w mocy.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito