Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Ustawa uchyla przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Jednocześnie przewiduje możliwość zameldowania w formie elektronicznej. Nowela reguluje również zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito