Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa wprowadza obowiązek składania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego corocznego sprawozdania o tych podatkach. Sprawozdanie ma być składane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Wprowadzenie takiego obowiązku ma wpłynąć na prowadzenie polityki podatkowej, zwłaszcza w zakresie projektowania zmian w tym obszarze.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito