Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Protokół określa w szczególności: właściwe organy, którym powierzono zadanie wdrożenia Umowy, przejścia graniczne, na których realizowane będzie przekazywanie oraz tranzyt osób readmitowanych, a także wskazuje rodzaje wykorzystywanych przez Strony środków, za pomocą których przesyła się wnioski i odpowiedzi, warunki powrotu osób pod eskortą, język wzajemnego porozumiewania się oraz prowadzenia konsultacji i możliwość przeprowadzania spotkań roboczych oraz konsultacji.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito