Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • 2 października 2017

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 607
 • 2 października 2017

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Zdrowia

  – Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 • Rozpatrzenie ustawy przez komisje

 • 11 października 2017

  54. pos. Komisji Zdrowia

  Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Druk nr 607 A
 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607)
  • MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 29 września 2017 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 607 ) MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607 )
 • 12 października 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 18 października 2017
  19 października 2017

  48. pos. Senatu Stenogram

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito