Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ustawa zmierza do objęcia emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osób, które nie posiadają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją wysokości kwot świadczeń najniższych. Ustawa wprowadza rozwiązania zmierzające do objęcia tych emerytur gwarancją kwoty najniższego świadczenia odpowiednio w wysokości 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto wprowadzana jest regulacja uniemożliwiająca uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (z wyjątkiem rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

 • 2 października 2017

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 605
 • 2 października 2017

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 29 września 2017 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

(druk nr 605) MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605)
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605)
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisję

 • 12 października 2017

  94. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Druk nr 605 A
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 19 października 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

 • 19 października 2017

  48. pos. Senatu Stenogram

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 • Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito