Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Ustawa jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym zakwestionowano nieprecyzyjne przepisy dotyczące autoryzacji wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi. Ustawa m.in. nakłada obowiązek poinformowania osoby o przysługującym jej prawie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Co do zasady autoryzacji będzie trzeba dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin (dzienniki) lub 24 godzin (czasopisma) od momentu zapoznania się z przewidzianym do publikacji tekstem. Ponadto w miejsce odpowiedzialności karnej ustawa wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową w sytuacji publikacji wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito