Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

Ratyfikacja umowy doprowadzi do ustanowienia fundacji jako organizacji międzynarodowej (obecnie jest podmiotem przejściowym działającym na podstawie prawa niemieckiego). Fundacja jest organizacją międzynarodową o charakterze międzyrządowym. Jej działalność koncentruje się na wzmocnieniu obustronnego partnerstwa regionów między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito