Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Umowa została zawarta z uwagi na oczekiwania obywateli polskich oraz izraelskich i odpowiada standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Została oparta na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tzn. zasadzie równego traktowania, zasadzie zachowania praw nabytych oraz zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito