Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zmierza m.in. do przyspieszenia uruchomienia CEPIK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. W związku z tym ustawa wprowadza zmiany, które zapewnią: zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania oraz możliwość doprecyzowania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych na poziomie rozporządzenia; wyższą jakość danych; większą dostępność danych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym; nowy otwarty sposób udostępnienia danych z CEP i CEK.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito